Categories
News

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง สูตรใช้เครื่องช่วยหายใจ !

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง สูตรใช้เครื่องช่วยหายใจ ! การให้อาหารทางสายยาง เป็นการให้อาหารแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดภาวะขาดสารอาหารในผู้ป่วย ซึ่งการให้อาหารทางสายยางแกผู้ป่วยนั้น ผู้ป่วยจะต้องได้รับอาหารที่เหมาะสมกับโรคและสภาพร่างกายของผู้ป่วย อาหารที่จะนำมาให้กับผู้ป่วย จะต้องมีสุขลักษณะที่ดี มีการใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ และต้องควบคุมการผลิตโดยนักโภชนาการ เพราะอาหารจะต้องมีสัดส่วน ปริมาณ และสารอาหารที่เหมาะกับร่างกายของผู้ป่วย รวมถึงอาหารจะต้องเหมาะสมกับโรคด้วย

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: 4 วิธี ซ่อมฝ้าเพดานน้ำรั่ว

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: 4 วิธี ซ่อมฝ้าเพดานน้ำรั่ว ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ปัญหา ฝ้าเพดานรั่ว มักมีสาเหตุมาจาก น้ำรั่ว น้ำซึม หรือการกักเก็บความชื้นจากห้องน้ำ ตลอดจนงานระบบประปาที่ห้องด้านบน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาที่ได้ผลและไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับการ ซ่อมฝ้าเพดานน้ำรั่ว อีกก็คือ การทำให้ปัญหาน้ำรั่วซึมหายไป โดยแก้ไขจากต้นตอของสาเหตุ

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีแก้ปัญหาท่อตันได้ด้วยตัวเองๆ แค่ใช้โซดาไฟ

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีแก้ปัญหาท่อตันได้ด้วยตัวเองๆ แค่ใช้โซดาไฟ ท่อตัน กับ โซดาไฟ มักเป็นของคู่กันเพราะปัญหาท่อตันมักเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะในห้องพักคอนโดบ้านพักอาศัย หรืออพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น

Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารบำรุงเลือด ป้องกันโรคโลหิตจาง !

บริการด้านอาหาร: อาหารบำรุงเลือด ป้องกันโรคโลหิตจาง ! หลายคนมีโรคภัยไข้เจ็บ ที่อาจจะมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรา หรือวิธีการรับประทานอาหาร ซึ่งพฤติกรรมทั้งสองอย่างนี้ เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การเกิดภาวะเลือดจาง ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ โรคเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก จะทำให้มีอาการเหนื่อยง่าย ตรวจความเข้มข้นเลือดพบว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ มักเกิดจากการเสียเลือดเรื้อรัง

Categories
News

บริการด้านอาหาร: เมนูสลัดอกไก่ อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนควบคุมน้ำหนัก

บริการด้านอาหาร: เมนูสลัดอกไก่ อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนควบคุมน้ำหนัก ในเรื่องของอาหารการกิน หลายคนให้ความสำคัญมาก เพราะบางคนใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ จึงเลือกรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ซ่อมบำรุงรักษาประตูเลื่อนอัตโนมัติ

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ซ่อมบำรุงรักษาประตูเลื่อนอัตโนมัติ สำหรับประตูบานเลื่อนนั้น ต้องมีการบำรุงรักษา เพื่อยืดระยะการใช้งานให้ระบบ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ให้มีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาประตู พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ต้องดูแลควบคู่กัน ซึ่งแต่ละชนิดนั้น มีวิธีการบำรุงรักษาที่แตกต่างกันออกไป และ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างอุปกรณ์ในเรื่องของการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานพึงกระทำ