Categories
News

ไนจีเรียและโมร็อกโกลงนามข้อตกลงท่อส่งก๊าซ

โมร็อกโกและไนจีเรียได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อสร้างท่อส่งก๊าซขนาดใหญ่จากทางตะวันออกเฉียงใต้ของไนจีเรียและทั่วทะเลทรายซาฮารา โดยจะผ่าน 13 ประเทศในแอฟริกาทางเชื่อมระยะทาง 7,000 กม. ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเกาะทองเหลือง จะเชื่อมต่อกับท่อส่งยุโรป มาเกร็บทางตอนเหนือของโมร็อกโก ในพิธีลงนามในราบัตว่าโครงการจะปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ

และบรรเทาการทำให้เป็นทะเลทรายในแอฟริกาตะวันตก เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว แอลจีเรียหยุดใช้ท่อส่งที่ผ่านโมร็อกโกไปยังสเปน ทำให้ชาวโมร็อกโกเสียทั้งค่าน้ำมันและค่าขนส่ง ในแถลงการณ์ NNPC กล่าวว่าโครงการจะจัดหาก๊าซให้กับประเทศในแอฟริกาตะวันตกและเป็นเส้นทางส่งออกใหม่ไปยังยุโรป คาดว่าจะจัดหาก๊าซได้ประมาณสามพันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่ยังไม่ชัดเจนเมื่อโครงการจะแล้วเสร็จ การลงนามในข้อตกลงมีขึ้นในช่วงวิกฤตพลังงานโลกที่เลวร้ายลง ภายหลังการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ประเทศในยุโรปกำลังมองหาวิธีลดการพึ่งพาก๊าซรัสเซีย