Categories
Travel news

พาราณสีเมืองที่ห้ามเสิร์ฟเนื้อสัตว์

เมืองหลวงทางจิตวิญญาณของอินเดียที่รู้จักกันมาช้านานในฐานะเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกำลังดึงดูดผู้แสวงบุญด้านการทำอาหารขณะที่มันแปรสภาพเป็นสวรรค์ของมังสวิรัติ พาราณสีมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่อย่างน้อย 1800 ปีก่อนคริสตกาลเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับชาวฮินดูประมาณ 1.2 พันล้านคนทั่วโลก

ทุกวันขณะที่เสียงระฆังวัดดังก้องอยู่เหนือศีรษะ สาวกหลายหมื่นคนจะลงบันไดหิน 88 ขั้นของเมือง และจุ่มตัวเองลงใน แม่น้ำคงคาเพื่อชำระบาปของพวกเขา ญาติผู้สูญเสียแห่กันไปที่บริเวณฌาปนกิจสองแห่งของพาราณสี ที่ซึ่งกองไฟเผาศพอยู่ตลอดเวลา โดยเชื่อว่าพระอิศวรเองกระซิบมนต์ทารัก (บทสวดแห่งการปลดปล่อย) เข้าไปในหูของทุกคนที่เผาที่นี่ มอบโมกษะหรือความรอด แก่พวกเขาในทันที