Categories
Health News

ปัจจัยการควบคุมความดันโลหิตในระยะยาว

ผู้ที่มีระดับความดันโลหิตสูงต้องเผชิญกับการสึกกร่อนของความสามารถในการคิด ตัดสินใจ และจดจำข้อมูลได้เร็วกว่าผู้ที่มีระดับความดันโลหิตปกติ นักวิจัยติดตามความสัมพันธ์ของความดันโลหิตสูงกับการทำงานของสมองที่ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การลดลงของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความดันโลหิตเกิดขึ้นพร้อมกันในคนที่มีเชื้อสายฮิสแปนิกเช่นเดียวกับคนผิวขาว

การควบคุมความดันโลหิตในระยะยาวได้อธิบายหรือไม่ว่าทำไมคนฮิสแปนิกจึงมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมโดยรวมสูงกว่าคนผิวขาวที่ไม่ใช่ชาวสเปนถึง 50% ในช่วงท้ายของชีวิต แต่ผลการวิจัยใหม่ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยอื่นๆ อาจมีบทบาทมากขึ้นในความไม่เท่าเทียมกันนั้น บทบาทสำคัญที่การควบคุมความดันโลหิตมีผลกับสุขภาพสมองในระยะยาว ความดันโลหิตสูงทำให้ความรู้ความเข้าใจลดลงเร็วขึ้นและการใช้ยาความดันโลหิตสูงจะทำให้การลดลงช้าลง เนื่องจากการศึกษาอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าคนที่มีเชื้อสายฮิสแปนิกในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะมีความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ในอัตราที่สูงกว่าคนผิวขาวที่ไม่ใช่ชาวฮิสแปนิกเนื่องจากการเข้าถึงการดูแลที่แย่ลงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษในการควบคุมเลือด ความดันแม้ว่าความดันโลหิตเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพเมื่อมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมที่สูงขึ้น ปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งแพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มเดียวยังสามารถนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันทางสุขภาพได้อย่างมาก